Install on Linux Getting Started

Access your account and start trading in just a couple of clicks. For traders, this combination of Chromebook Linux and MT4 means the ability to monitor markets, analyze charts, and place trades, all from an affordable and portable device. It’s no longer about being tied to a bulky desktop or needing a high-end laptop. The […]

What is Going Concern Concept in Accounting

Liquidating a going concern can give an investor a bad reputation among potential future takeover targets. It is assumed that there will be interest in the goods or services offered by the company. Thus, this concept assumes that the company will continue to sell its product and build a consumer base. Management typically develops plans […]

koń definicja ze z słownika polsko-angielskigo

Należy przynajmniej raz do roku skontaktować się z weterynarzem, który sprawdzi stan uzębienia zwierzęcia i w razie potrzeby odpowiednio je starnikuje. Problemy związane z uzębieniem przekładają się bardzo często na kłopoty w pracy z końmi – trudności więc zarabiam pieniądze w towary handlowe przy kiełznaniu, niespokojna głowa, nieakceptowanie wędzidła, problemy z pobieraniem pokarmu oraz przeżuwaniem[5]. […]